Undervisning

Den daglige undervisning på Holmegaard Heldagsskole, foregår på tre hold med 4-8 elever på hvert hold. Udover 3 lærere har skolen 5 socialpædagoger tilknyttet. Størstedelen af undervisningen forløber med en tolærerordning, hvor lærer og pædagog i samspil understøtter elevens behov. Motivation, tæt voksenkontakt og undervisningsdifferentiering er i den forbindelse fokuspunkter der arbejdes efter. Holdene er inddelt efter klassetrin og der undervises i fagene tilknyttet 5. til 10. klassetrin.

Holmegaard Heldagsskole underviser efter faste skemaer, som overholder reglerne om minimumstimetallet. Målet med undervisningen er, at tilstræbe kravene om mindst 02 i dansk og matematik, der er nødvendigt for adgang til f.eks. EUC og ZBC.

Nogle elever benytter IT-rygsæk i undervisningen.

Holmegaard Heldagsskole lægger vægt på at undervisningen også tages ud af undervisningslokalet med jævne mellemrum. Skolens minibusser skaber mulighed for ekskursioner, som til dels udnyttes i fagrækkens timer, men især i forbindelse med understøttende undervisning. På faglige ekskursioner er det meningen at der skabes en rød tråd til de ting der undervises i på skolen.

Kontakt info

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Mobil: 31 23 21 85

Email: pau@holmegaardheldagsskole.dk

Find vej

Kontakt os

4 + 11 =