Undervisning

Den daglige undervisning, på Holmegaard Heldagsskole, foregår på tre hold med 4-8 elever på hvert hold. Udover fire lærere har skolen fem socialpædagoger tilknyttet. Størstedelen af undervisningen forløber med en to-lærerordning, hvor lærer og pædagog i samspil understøtter elevens behov. Motivation, tæt voksenkontakt og undervisningsdifferentiering er i den forbindelse fokuspunkter, der arbejdes efter. Holdene er inddelt efter klassetrin, og der undervises i fagene tilknyttet 5. til 10. klassetrin.

Holmegaard Heldagsskole underviser efter faste skemaer, som overholder reglerne om minimumstimetallet. Det tilstræbes, at alle elever går til prøven i 9. klasse. 

Nogle elever benytter IT-rygsæk i undervisningen.

Holmegaard Heldagsskole lægger vægt på at undervisningen også tages ud af undervisningslokalet med jævne mellemrum. Skolens minibusser skaber mulighed for ekskursioner, som til dels udnyttes i fagrækkens timer, men især i forbindelse med understøttende undervisning. På faglige ekskursioner er det meningen, at der skabes en rød tråd til de ting, der undervises i på skolen.

 

 

Kontakt info

 

 

 

 

Kontakt info

 

 

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Mobil: 31 23 21 85

Email: pau@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

Find vej

 

 

Kontakt os

 

1 + 5 =