Hvem er vi

Holmegaard Heldagsskole er et mindre privat skole- og dagbehandlingstilbud, der henvender sig til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som folkeskolen af den ene eller anden årsag ikke kan rumme.

Skolen har eksisteret siden 2006 og blev startet af Jan Knudsen, som i dag fortsat er skoleleder.

Skolen er under tilsyn af Næstved Kommune og tilbyder undervisning på 5. til 10. klassetrin.

Al undervisning på Holmegaard Heldagsskole foregår i et struktureret og overskueligt miljø med hensyn til den enkelte elev og dennes udfordringer. Vi lægger stor vægt på faglighed og de unges faglige progression på det læringsniveau, de befinder sig på. Det betyder f.eks., at der også tages hensyn til, hvis nogen har brug for en mere praktisk tilgang til undervisningen. Alle elever modtager undervisning jf. folkeskoleloven. Det vil sige, der tilbydes undervisning i alle folkeskolens fag, og for de elever, hvor det er muligt, afsluttes skolegangen på 9. klassetrin med folkeskolens afsluttende prøve.

Klasserne er delt i hold med en klassekvotient på 3-8 elever. Der er tilknyttet en lærer samt pædagog til hvert hold.

Udearealet er en vigtig del af skolens aktive miljø. Vi har en multibane, som benyttes meget og er gavnlig for elevernes daglige bevægelse og trivsel. Ligeledes er vi pt. i gang med at bygge en bålplads med shelter, hvor eleverne inddrages så vidt muligt i bygge-processen.

Enhver visitation til Holmegaard Heldagsskole er med målet om udslusning til folkeskolen eller en ungdomsuddannelse.

Som en del af skolens trivselspolitik, bliver alle unge og deres voksne tilbudt at deltage i skolens fler- familie gruppe, der dækkes af skolens faste personale og psykologisk konsulent Trine Rønne.

Skolen tilbyder kørsels -og frokostordning.

Holmegaard Heldagsskole er medlem af LOS (Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud) og har driftsoverenskomst med Næstved Kommune.

 

 

Kontakt info

 

 

 

 

Kontakt info

 

 

 

Holmegaard Heldagsskole

Glasmagervej 4

4684 Holmegaard

Tlf: 55 56 31 12

Mobil: 31 23 21 85

Email: pau@holmegaardheldagsskole.dk

 

 

Find vej

 

 

Kontakt os

 

1 + 4 =